Program

Uppsala Humanistiska Förbund skall enligt sina stadgar verka för humanistisk bildning. Begreppet humaniora uppfattas därvid av förbundet i en mycket vid mening. Utöver historia, konst-, litteratur- och musikvetenskap, språk, filosofi, arkeologi, etnologi och övriga områden som traditionellt anses tillhöra humaniora, omfattar begreppet humaniora även områden som juridik, samhällsvetenskap och naturvetenskapernas historia. Det är således ett mycket vidsträckt spektrum av det mänskliga livet - människors tankar och gärningar - som Uppsala Humanistiska Förbund erbjuder sina medlemmar.

 

 

Program våren 2019

 

Tisdag den 12 mars, Kl. 19.00

Prylarnas tyranni –– om samlare, minimalister och återbruk

 

Föredrag med Birgitta Meurling, professor i etnologi vid Uppsala universitet

 

 

Man skall inte samla ägodelar på jorden utan skatter i himlen, det är Jesus-ord som många av oss känner igen. Ändå är samlande en aktivitet som många ägnar sig åt. Vilken typ av föremål man samlar på är dock högst varierande. Till viss del är de tidstypiska, till viss del personliga. Samlandet har naturligtvis också en ekonomisk sida, men man kan samla på allt från tomburkar och kapsyler till dyrbara konstverk och inkunabler. Samlandet säger mycket om en viss tid, social miljö, kön/genus, ålder, religiös hemvist o.s.v.

 

 Samlingar finns i privathem, på museer, i källare, på vindar, i sommarhus och lagerlokaler. Deras betydelse är högst varierande och de appellerar på olika sätt till våra känslor. På senare tid har också diskussioner om hållbar utveckling, ekologiskt tänkande och återbruk gett nya perspektiv på samlande.

 

 I föredraget ges exempel på samlingar och samlande i olika sammanhang, olika miljöer lyfts fram och belyses utifrån resonemang om tid, rum, genus och social miljö.

 

Tid:  Tisdag den 12 mars, Kl. 19.00

Plats: Ihresalen, Campus Engelska Parken

Adress: Thunbergsvägen 3 L alt. 3H (glaslänken), båda mot kyrkogården.

 

Efter föredraget inbjuds medlemmarna till samkväm med ost och vin till självkostnadspris i Ling-fil-institutionens pausrum på plan 3. Hiss finns nära Ihresalen. Betalning kontant eller Swish 123 069 57 42!

 

Välkomna!

 

Uppsala Humanistiska förbund


e-post: info@uppsalahumanforb.se

postadress: c/o S. Hedberg

          Sågargatan 2 B

753 17  UppsalaStyrelse 2017-2018:

Ordförande Åke Frändberg

Vice ordförande Ingrid Frenning

Skattmästare Sten Hedberg

Sekreterare Gullög Nordquist

Medlem Lars Wollin

Suppleant Ulla Birgegård

Suppleant Ragnar Hedlund