Program

Uppsala Humanistiska Förbund skall enligt sina stadgar verka för humanistisk bildning. Begreppet humaniora uppfattas därvid av förbundet i en mycket vid mening. Utöver historia, konst-, litteratur- och musikvetenskap, språk, filosofi, arkeologi, etnologi och övriga områden som traditionellt anses tillhöra humaniora, omfattar begreppet humaniora även områden som juridik, samhällsvetenskap och naturvetenskapernas historia. Det är således ett mycket vidsträckt spektrum av det mänskliga livet - människors tankar och gärningar - som Uppsala Humanistiska Förbund erbjuder sina medlemmar.

 

 

Program våren 2019

 

Måndag den 6 maj, Kl. 19.00

Prof. Lars Karlsson: Etruskerna – ett förindoeuropeiskt folk


Den etruskiska kulturen kan kännas igen från ca 700 f.Kr. Bland de karakteristiska dragen finner vi den svarta så kallade bucchero-keramiken, inhumationsgravar (dvs begravningar av hela kroppen) i gravhögar, samt rektangulära hus med rikt skulpterade taktegel. Men hur uppstod denna kultur? Varifrån fick etruskerna sina influenser, och är den så kallade Villanova-kulturen (som föregick etruskerna) etruskisk? Är etruskerna från italiska halvön eller invandrare?


Olika argument för och emot kommer att diskuteras med exempel från både de svenska utgrävningarna i San Giovenale och Acquarossa samt från Anatolien.


Tid:  Måndagen den 6 maj kl. 19.00

Plats:    Ihresalen, Campus Engelska Parken

Adress: Thunbergsvägen 3 L alt. 3H (glaslänken), båda mot kyrkogården.


Efter föredraget inbjuds medlemmarna till samkväm med ost och vin till själv-kostnadspris i Ling-fil-institutionens pausrum på plan 3. Hiss finns nära Ihresalen.


Betala kontant eller med Swish nr 123 069 57 42!


Välkomna!


Har du betalt medlemsavgiften? Den är 200 kr, samt 50 kr för person boende på samma adress. För kontonummer, se huvudsidan

 

Uppsala Humanistiska förbund


e-post: info@uppsalahumanforb.se

postadress: c/o S. Hedberg

          Sågargatan 2 B

753 17  UppsalaStyrelse 2017-2018:

Ordförande Åke Frändberg

Vice ordförande Ingrid Frenning

Skattmästare Sten Hedberg

Sekreterare Gullög Nordquist

Medlem Lars Wollin

Suppleant Ulla Birgegård

Suppleant Ragnar Hedlund