Välkommen

Uppsala Humanistiska Förbund verkar för humanistisk bildning –– alla aspekter av den mänskliga erfarenheten. 


Vi vänder oss till alla som är intresserade av ämnen som historia, konst-, litteratur- och musikvetenskap, språk, filosofi, arkeologi, etnologi. Men också till exempel av juridik, samhällsvetenskap och naturvetenskapernas historia.


Vi är en lokalförening av Svenska Humanistiska Förbundet som har till uppgift att verka för den humanistiska bildningen. 


Verksamheten består vanligen av fyra sammankomster varje år med föredrag och åtföljande frågestund samt en lättare supé till självkostnadspris. Inbjudningar kommer via e-post eller i brevlådan!

Program våren 2024


Vårens verksamhet är i full gång!


Nästa sammankomst äger rum tisdagen den 7 maj kl 18.15. Talare är professor Mattias Lundberg som talar om ämnet Musik som statskonst i Sverige under 600 år. Mer info här!Ta även del av våra grannföreningars aktiviteter - mer info här! 

Axplock – från humaniorans fält


På vår sida Axplock hittar du olika texter från humaniorans fält. Den senaste, av Lars Wollin, handlar om de nordiska bibelöversättningarnaDen som önskar bidra med en text (max 300 ord) kan kontakta Ragnar Hedlund (ragnar.hedlund@gustavianum.uu.se).


Även SHF:s hemsida (länk ovan) är värd ett besök. Den har fått ny form och där hittar man bl.a. korta föredrag av Simon Sorgenfrei om Ebrahim Imerkajeff som kom till Sverige i slutet av 1800-talet, Stina Otterberg diskuterar Vilhelm Ekelund och Jesper Blid berättar om sin aktuella forskning som byggnadsarkeolog. Där finns även ett samtal mellan Katarina Ek-Nilsson och Gullög Nordquist om årsboken för 2020, samt med Katarina Ek-Nilsson som talar om Lucia och Luciafirandet.


Har du betalat medlemsavgiften 2024? Du hittar information om den i fältet till höger!

Årsskriften


Varje medlem erhåller utan kostnad ett exemplar av den årsskrift som varje år ges ut   av Svenska Humanistiska Förbundet. Skrifterna håller en hög kvalitet och skulle i handeln betinga ett betydligt högre pris än nuvarande årsavgift. Årskrifterna bekostas via sökta anslag, inte via årsavgifterna.


De senaste årsböckerna brukar också finnas för avhämtning vid våra sammankomster, i den mån vi

har några exemplar över.


Den som istället önskar få boken/böckerna hemskickad ska meddela detta, samt om det handlar om båda böckerna eller i annat fall vilken av dem. En avi med portokostnad följer med i bokpaketet.


Årsboken för 2024 är Varje tugga är en tanke - Svensk matkultur under 800 år av Richard Tellström:


Den mat du lägger upp på tallriken ikväll har inte tillkommit av en slump. Tvärtom. Bakom den ligger tusentals val – av dig, av andra och av för länge sedan döda personer.

Valen berättar om vad du anser är nyttigt, lättlagat, ekonomiskt, miljövänligt, men också varifrån du kommer och vart du är på väg. Maten beror också på politik, juridik, logistik, djurhållning, krig, väder, migration, internationella samarbeten, forskning, marknadskrafter, okunskap. 

Allt detta sammantaget kallas matkultur, och den svenska matkulturen har sin egen idéhistoria. Varje tugga är en tanke!

Årsboken för 2024 kommer att glädja alla med den minsta nyfikenhet på de djupare skälen till att middagen blev som den blev just ikväll.


De senaste årens skrifter:


2014: Anders Björnsson, Svindleriets ädla konst

2015: Lars Kleberg, Vid avantgardets korsvägar. Om Ivan Aksionov och den ryska modernismen

2016: Anders Bergman, Humanismens födelse

2017: Lars Lönnroth, Det germanska spåret. En västerländsk litteraturtradition från Tacitus till Tolkien

2018: Emin Tengström, Romarriket runt på 480 dagar. En fiktiv resa i den antika romerska verkligheten

2019: Johan Stenström, Ordet och vinet: vinets roll i svensk litteratur

2020: Katarina Ek-Nilsson och Gullög Nordquist (red): Stort, smått, fint och fult:

          Museisamlingar, en nödvändig källa till kunskap

2021: Jakob Christensson, Vattenvarelser

2022: Sofia Häggman, Mumier: fakta, forskning, fiktion

2023: Kristoffer Leandoer: Den oavslutade litteraturen

Uppsala Humanistiska förbund


e-post: info@uppsalahumanforb.se

postadress: c/o F. Sixtensson

          Timmermansgatan 12 B

 753 33 UppsalaStyrelse 2022-2023


Birgitta Meurling (ordförande)

Lars Wollin (vice ordförande)

Fredrik Sixtensson (skattmästare)

Gullög Nordquist (sekreterare)

Ragnar Hedlund (ledamot)

Lisa Hagelin (suppleant)

Mats Cullhed (suppleant) 

Medlemskap

 

Medlem i Uppsala Humanistiska Förbund blir man genom att betala in  årsavgiften, f n 200 kr till förbundets bankgirokonto 814 0774 med uppgift om fullständigt namn och adress på den/dem avgiften gäller.

 

För extra familjemedlem på samma adress är årsavgiften 50 kr.

 

Glöm inte att ange "ny medlem"  samt namn och postadress. gärna även e-post.

 

Du kan även betala med Swish, nr : 123 069 57 42.

Ange namn i meddelande-ruta.

 

 

Du kan också använda vår e-postadress: info@uppsalahumanforb.se

 

Dit kan du anmäla din egen e-postadress om du vill få våra utskick den vägen (och därmed minska våra kostnader för porton). Vi sprider inte adressen till övriga medlemmar.

 

UHF:s medlemsregister omfattar enbart namn och den postadress och/eller e-postadress som medlemmarna själva anmält. Registret lämnas inte ut till andra.