Program


 Program våren 2022

Torsdag 28 april, kl. 18.15 (OBS tid!)

Intendent Sofia Häggman: Mumier - fakta, forskning, fiktion


De egyptiska mumierna har alltid fascinerat och väckt frågor. Målet med mumifieringen var att ge den förgängliga kroppen en beständig och gudomlig form inför ett utlovat liv efter döden. Få mumier har emellertid fått vila ostörda i sina gravar. Många plundrades tidigt, andra mötte de mest bisarra öden långt utanför sitt hemland. Mald mumie var till exempel länge en eftertraktade medicin i Europa, samtidigt som mumier packades upp och ställdes ut i de mest skiftande sammanhang.

De egyptiska mumierna har också fått en alldeles speciell status inom europeisk populärkultur, vilket avspeglas på museer där de fortfarande hanteras som vore de någonting helt annat än mänskliga kvarlevor.


Plats: Ihresalen, Campus Engelska Parken, Thunbergsvägen 3 L alt. 3H (glaslänken), båda mot kyrkogården.


Efter föredraget inbjuds medlemmarna till samkväm med ost och vin till självkostnadspris i Ling-fil-institutionens pausrum på plan 3. Hiss finns nära Ihresalen.

Betalning sker kontant eller via Swish nr 123 069 57 42.


Välkomna!
Tisdag 15 mars, kl. 18.

Professor Roger Andersson: Finns det något nytt att säga om Heliga Birgittas uppenbarelser?


Professor Roger Andersson, som under en följd av år arbetat med de birgittinska texterna, ger genom nedslag i sin egen forskning exempel på nya rön av filologisk och annan art.

Från våra grannföreningar...


Karlstads Humanistiska Förening har som vanligt många aktiviteter på gång! Du hittar deras program här

Uppsala Humanistiska Förbund verkar för humanistisk bildning –– alla aspekter av den mänskliga erfarenheten. 


Vi vänder oss till alla som är intresserade av ämnen som historia, konst-, litteratur- och musikvetenskap, språk, filosofi, arkeologi, etnologi. Men också till exempel av juridik, samhällsvetenskap och naturvetenskapernas historia.


Vi är en lokalförening av Svenska Humanistiska Förbundet som har till uppgift att verka för den humanistiska bildningen. 


Verksamheten består vanligen av fyra sammankomster varje år med föredrag och åtföljande frågestund samt en lättare supé till självkostnadspris. Inbjudningar kommer via e-post eller i brevlådan!

P.S: har du betalat medlemsavgiften för Uppsala Humanistiska Förbund 2021? 


Den är 200 kr samt samt 50 kr för person boende på samma adress. Betala avgiften till bankgironr 814-0774 eller Swish nr 123 069 57 42


För vidare information, se huvudsidan

Uppsala Humanistiska förbund


e-post: info@uppsalahumanforb.se

postadress: c/o S. Hedberg

          Sågargatan 2 B

753 17  UppsalaStyrelse 2021-2022


Birgitta Meurling (ordförande)

Lars Wollin (vice ordförande)

Sten Hedberg (skattmästare)

Gullög Nordquist (sekreterare)

Ragnar Hedlund (ledamot)

Lisa Hagelin (suppleant)

Mats Cullhed (suppleant)