Program


 

Program hösten 2021Tisdag 14 september, kl. 19

Greger Sundin: Philipp Hainhofer och hans konstkammarspel -

sällskapsspel i senrenässansens högreståndsmiljöer


Spel av alla de slag var ett viktigt inslag i konsthandlaren och diplomaten Philipp Hainhofers (1578–1647) olika konstskåp. De gav underhållning samtidigt som de representerade en mänsklig aktivitet i ett sammanhang där så mycket var representation. Greger Sundin har i sin forskning undersökt de tidigmoderna spelens materialitet och Hainhofers särskilda relation till dem under mer än trettio år av 1600-talets första hälft. Vad avslöjar föremålen, och vad säger de om furstligt samlande vid tiden?


Greger Sundin är fil. dr i Konstvetenskap och antikvarie vid Gustavianum, Uppsala Universitetsmuseum


Plats: Ihresalen, Campus Engelska Parken, Thunbergsvägen 3 L alt. 3H (glaslänken), båda mot kyrkogården.
Måndag 22 november


Årsmöte med föredrag av Prof. Paula Henrikson. Ämne och titel meddelas senare.Om gällande restriktioner tillåter kommer vi att ha mötena i Ihresalen - mer info om båda evenemangen kommer. 
Från våra grannföreningar


Karlstads Humanistiska Förening har presenterat ett fullmatat höstprogram! Du hittar det här

Uppsala Humanistiska Förbund verkar för humanistisk bildning –– alla aspekter av den mänskliga erfarenheten. 


Vi vänder oss till alla som är intresserade av ämnen som historia, konst-, litteratur- och musikvetenskap, språk, filosofi, arkeologi, etnologi. Men också till exempel av juridik, samhällsvetenskap och naturvetenskapernas historia.


Vi är en lokalförening av Svenska Humanistiska Förbundet som har till uppgift att verka för den humanistiska bildningen. 


Verksamheten består vanligen av fyra sammankomster varje år med föredrag och åtföljande frågestund samt en lättare supé till självkostnadspris. Inbjudningar kommer via e-post eller i brevlådan!

P.S: har du betalat medlemsavgiften för Uppsala Humanistiska Förbund 2021? 


Den är 200 kr samt samt 50 kr för person boende på samma adress. Betala avgiften till bankgironr 814-0774 eller Swish nr 123 069 57 42


För vidare information, se huvudsidan

Uppsala Humanistiska förbund


e-post: info@uppsalahumanforb.se

postadress: c/o S. Hedberg

          Sågargatan 2 B

753 17  UppsalaStyrelse 2020-2021


Birgitta Meurling (ordförande)

Lars Wollin (vice ordförande)

Sten Hedberg (skattmästare)

Gullög Nordquist (sekreterare)

Lisa Hagelin (ledamot)

Ulla Birgegård (suppleant)

Ragnar Hedlund (suppleant)