Program


 Program våren 2024
Tisdag 7 maj kl. 18.15

Professor Mattias Lundberg: Musik som statskonst i Sverige under 600 år


Mattias Lundberg kommer att diskutera ett antal exempel på hur regenter och folkvalda använt sig av musik i sin in- och utrikespolitik.

          

Plats: Sal 22-0031 (OBS LOKAL!) i Campus Engelska Parken, Ingång från Carolinaparken (samma som Humanistiska Teatern), adress Thunbergsvägen 3C.


Observera att lokalen öppnas strax före kl. 18.00. Efter föredraget inbjuds medlemmarna till samkväm med ost och vin till självkostnadspris i personalrummet på Inst. för kulturantrolopogi och etnologi. Betalning sker kontant eller via Swish nr 123 069 57 42.


Som vanligt kommer troligen överblivna ex av tidigare årsböcker även att finnas vid mötet.


Välkomna!Höstens första möte äger rum preliminärt 18 september, då vi har glädjen att lyssna på Helena Wangefelt Ström, FD i museologi, som forskar om förflyttningen mellan sakralitet och kulturarv. Inbjudan sänds ut senare.

årsmötet i slutet av november (19 eller 20/11) gästas vi av professor Stefan Mähl som ger ett föredrag som rör nordtysk och skandinavisk kultur, språket och Hansan.Från våra grannföreningar...


Klassiska Föreningen i Uppsala har ett till möte under vårterminen: 


- Måndag 6 maj, Docent Alexander André:  Förmedling och glömska –– den antika litteraturens märkliga öden.Föreningen Svenska Istanbulinstitutets vänner har flera föredrag under våren. Du hittar mer information här.Karlstads Humanistiska Förening har också som vanligt många aktiviteter på gång! Du hittar deras program här

P.S: har du betalat medlemsavgiften för Uppsala Humanistiska Förbund 2023? 


Den är 200 kr samt samt 50 kr för person boende på samma adress. Betala avgiften till bankgironr 814-0774 eller Swish nr 123 069 57 42


För vidare information, se huvudsidan

Uppsala Humanistiska förbund


e-post: info@uppsalahumanforb.se

postadress: c/o F. Sixtensson

          Timmermansgatan 12 B

 753 33 UppsalaStyrelse 2022-2023


Birgitta Meurling (ordförande)

Lars Wollin (vice ordförande)

Fredrik Sixtensson (skattmästare)

Gullög Nordquist (sekreterare)

Ragnar Hedlund (ledamot)

Lisa Hagelin (suppleant)

Mats Cullhed (suppleant)


Uppsala Humanistiska Förbund verkar för humanistisk bildning –– alla aspekter av den mänskliga erfarenheten. 


Vi vänder oss till alla som är intresserade av ämnen som historia, konst-, litteratur- och musikvetenskap, språk, filosofi, arkeologi, etnologi. Men också till exempel av juridik, samhällsvetenskap och naturvetenskapernas historia.


Vi är en lokalförening av Svenska Humanistiska Förbundet som har till uppgift att verka för den humanistiska bildningen. 


Verksamheten består vanligen av fyra sammankomster varje år med föredrag och åtföljande frågestund samt en lättare supé till självkostnadspris. Inbjudningar kommer via e-post eller i brevlådan!v