Program


 Program hösten 2023Torsdag 30 november kl. 18.15

Prof. Mikael Alm: Bliv vid din läst - kläder och social ordning i 1700-talets Sverige


Samspelet mellan kläder och social ordning i tidigmoderna samhällen är välkänt. Skillnader i klädsel sammanföll med och strukturerade sociala hierarkier. Men kläder reproducerade inte bara fastställda sociala ordningar. De var redskap som användes aktivt av individer och grupper för att göra anspråk på social ställning och för att överskrida gränser. Detta var inte minst fallet under de omvälvande decennierna på det sena 1700-talet.


Plats: Ihresalen, Campus Engelska Parken, Thunbergsvägen 3 L alt. 3H (glaslänken), båda mot kyrkogården.


Observera att lokalen öppnas strax före kl. 18.00. Föredraget startar kl. 18.15 (prick).


Förhoppningsvis finns överblivna ex av tidigare årsböcker inklusive årsboken för 2023 (Kristoffer Leandoer: den oavslutade litteraturen) även vid mötet.


Efter föredraget inbjuds medlemmarna till samkväm med ost och vin till självkostnadspris i pausrummet på institutionen för Lingvistik och Filologi på plan 3. Följ efter någon som ser ut att ha koll! Hiss finns nära Ihresalen. Betalning sker kontant eller via Swish nr 123 069 57 42.


Innan föredraget hålles föreningens årsmöte. Handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga inom kort.


Välkomna!Onsdag 13 september kl. 18.15

FD Ingrid Berg: Det hellenska kosmos – antikens Grekland som identitetspolitiskt projekt i Norden under första halvan av 1900-talet


I tider av kris och krig sätts frågor om kulturell och etnisk identitet på agendan. Under de senaste seklen har det antika arvet från Rom och Grekland varit ett paraply under vilket ett flertal länder har konstruerat delar av sitt kulturarv. Följ med till Grekland genom ett antal antikvetares ögon när vi tillsammans utforskar hur det antika arvet kan politiseras – från de första svenska arkeologerna på klassisk mark, via Finlands självständighetskamp till Pär Lagerkvists anti-fascistiska historiebruk.

Från våra grannföreningar...


Klassiska Föreningen i Uppsala har tre möten under höstterminen: 


- Fredag 15/9, FD Martina Björk: "Mens aliud suadet - Exempel på textmodellen suasoria i Ovidius Metamorfoser"


- Måndag 23/10, Doc. Ashk Dahlén: "Zarathustra - filosof och diktare". Dahlén är aktuell med en översättning till svenska av Zarathustras Sånger.


- Måndag 20/11, FD Allan Klynne: "Spartacus - omstridd upprorsledare såväl under antiken som i modern tid"Karlstads Humanistiska Förening har också som vanligt många aktiviteter på gång! Du hittar deras program här

P.S: har du betalat medlemsavgiften för Uppsala Humanistiska Förbund 2023? 


Den är 200 kr samt samt 50 kr för person boende på samma adress. Betala avgiften till bankgironr 814-0774 eller Swish nr 123 069 57 42


För vidare information, se huvudsidan

Uppsala Humanistiska förbund


e-post: info@uppsalahumanforb.se

postadress: c/o F. Sixtensson

          Timmermansgatan 12 B

 753 33 UppsalaStyrelse 2022-2023


Birgitta Meurling (ordförande)

Lars Wollin (vice ordförande)

Fredrik Sixtensson (skattmästare)

Gullög Nordquist (sekreterare)

Ragnar Hedlund (ledamot)

Lisa Hagelin (suppleant)

Mats Cullhed (suppleant)


Uppsala Humanistiska Förbund verkar för humanistisk bildning –– alla aspekter av den mänskliga erfarenheten. 


Vi vänder oss till alla som är intresserade av ämnen som historia, konst-, litteratur- och musikvetenskap, språk, filosofi, arkeologi, etnologi. Men också till exempel av juridik, samhällsvetenskap och naturvetenskapernas historia.


Vi är en lokalförening av Svenska Humanistiska Förbundet som har till uppgift att verka för den humanistiska bildningen. 


Verksamheten består vanligen av fyra sammankomster varje år med föredrag och åtföljande frågestund samt en lättare supé till självkostnadspris. Inbjudningar kommer via e-post eller i brevlådan!