Program

Uppsala Humanistiska Förbund

Uppsala Humanistiska Förbund skall enligt sina stadgar verka för humanistisk bildning. Begreppet humaniora uppfattas därvid av förbundet i en mycket vid mening. Utöver historia, konst-, litteratur- och musikvetenskap, språk, filosofi, arkeologi, etnologi och övriga områden som traditionellt anses tillhöra humaniora, omfattar begreppet humaniora även områden som juridik, samhällsvetenskap och naturvetenskapernas historia. Det är således ett mycket vidsträckt spektrum av det mänskliga livet - människors tankar och gärningar - som Uppsala Humanistiska Förbund erbjuder sina medlemmar.

 

 

Program

 

Tisdag den 10 mars 2020, kl. 19.00:

Prof. em. Ulla Birgegård: Nicolaus Bergius planer för Ryssland och den ryska kyrkan (1704)


Om sitt föredrag skriver Ulla så här: "mitt föredrag kommer att handla om den svenske kyrkomannen Nicolaus Bergius avhandling på latin om den ryska kyrkan och den ryska religionen, som han lade fram i Uppsala år 1704. Boken behandlar i princip allt som skrivits om den ryska kyrkan i Väst, men innehåller så mycket mer: han skriver om folket, språken, alfabetena, böcker, tryckerier, skolor etc., och speciellt mycket om de gammaltroende, som han kom i kontakt med personligen. Och Bergius hade vissa planer när det gällde Ryssland..."Tid:  Tisdagen den 10 mars kl. 19.00

Plats:    Ihresalen, Campus Engelska Parken

Adress: Thunbergsvägen 3 L alt. 3H (glaslänken), båda mot kyrkogården.


Efter föredraget inbjuds medlemmarna till samkväm med ost och vin till själv-kostnadspris i pausrummet på inst. för lingvistik och filologi på plan 3. Hiss finns nära Ihresalen.


Betala kontant eller med Swish nr 123 069 57 42!


Välkomna!


P.S. Har du betalt medlemsavgiften för 2020? Den är 200 kr, samt 50 kr för person boende på samma adress. För vidare information, se huvudsidan


 

Uppsala Humanistiska förbund


e-post: info@uppsalahumanforb.se

postadress: c/o S. Hedberg

          Sågargatan 2 B

753 17  UppsalaStyrelse 2019-2020


Birgitta Meurling (ordförande)

Ingrid Frenning (vice ordförande)

Sten Hedberg (skattmästare)

Gullög Nordquist (sekreterare)

Lars Wollin (ledamot)

Ulla Birgegård (suppleant)

Ragnar Hedlund (suppleant)