Välkommen

Uppsala Humanistiska Förbund verkar för humanistisk bildning –– alla aspekter av den mänskliga erfarenheten. 


Vi vänder oss till alla som är intresserade av ämnen som historia, konst-, litteratur- och musikvetenskap, språk, filosofi, arkeologi, etnologi. Men också till exempel av juridik, samhällsvetenskap och naturvetenskapernas historia.


Vi är en lokalförening av Svenska Humanistiska Förbundet som har till uppgift att verka för den humanistiska bildningen. 


Verksamheten består vanligen av fyra sammankomster varje år med föredrag och åtföljande frågestund samt en lättare supé till självkostnadspris. Inbjudningar kommer via e-post eller i brevlådan!Program våren 2021Nästa möte blir tisdag 18 maj kl. 19. Ragnar Hedlund talar om slaget i Teutoburgerskogen år 9 e.Kr., då germanska stammar under Herman (Arminius) krossade tre romerska legioner under generalen Publius Quintilius Varus. Mötet genomförs via Zoom. Mer info finns här!


Planeringen inför hösten 2021 pågår. Mycket hänger förstås på pandemins utveckling, men vi hoppas att kunna ha fysiska möten i Ihresalen, med bl.a. det uppskjutna föredraget av prof. Paula Henrikson.Ta även del av våra grannföreningars aktiviteter!Axplock – från humaniorans fält

På vår sida Axplock hittar du olika texter från humaniorans fält. Den senaste är från Ragnar Hedlund, fil. dr i Antikens kultur och samhällsliv, som skriver om myntbilder, galningar och historiska motbilder. Du hittar den här!


Även SHF:s hemsida (länk ovan) är värd ett besök. Den har fått ny form och där hittar man bl.a. korta föredrag av några av de senaste årens pristagare, t.ex. Stina Otterberg, Jesper Blid och Ola Wikander.Har du betalat medlemsavgiften 2021? Den är 200 kr samt samt 50 kr för person boende på samma adress. Bankgiroblankett bifogas till dem som enligt bokföringen inte betalat avgift för 2020. Betala avgiften till bankgironr 814-0774 eller Swish: 123 069 57 42

Årsskriften

Varje medlem erhåller utan kostnad ett exemplar av den årsskrift som varje år ges ut   av Svenska Humanistiska Förbundet. Skrifterna håller en hög kvalitet och skulle i handeln betinga ett betydligt högre pris än nuvarande årsavgift. Årskrifterna bekostas via sökta anslag, inte via årsavgifterna.


Årsboken för 2020, Stort smått fint och fult - Museisamlingar, en nödvändig källa till kunskap, kan fortsatt hämtas i Uppsala Bokhandel, Sysslomansgatan 7. Den som önskar få boken hemskickad ska meddela detta och får då en avi med portokostnad i bokpaketet. OBS! Boken fick nyligen en fin kortrecension i Bibliotekstjänst, se SHS:s hemsida, https://humanistiskaforbundet.se/


Bonusbok! Med anledning av SHF 125 årsjubileum kommer ytterligare en bok medlemmarna till del. Jan Retsö, Från Sinai till Etiopien - Legenden om den israelitiska förbundsarken kan också hämtas i Uppsala Bokhandel.


Årsboken 2021 handlar om djur i vatten: Jakob Christensson, Vattenvarelser.


De senaste årens skrifter:


2014: Anders Björnsson, Svindleriets ädla konst

2015: Lars Kleberg, Vid avantgardets korsvägar. Om Ivan Aksionov och den ryska modernismen

2016: Anders Bergman, Humanismens födelse

2017: Lars Lönnroth, Det germanska spåret. En västerländsk litteraturtradition från Tacitus till Tolkien

2018: Emin Tengström, Romarriket runt på 480 dagar. En fiktiv resa i den antika romerska verkligheten

2019: Johan Stenström, Ordet och vinet: vinets roll i svensk litteratur

Uppsala Humanistiska förbund


e-post: info@uppsalahumanforb.se

postadress: c/o S. Hedberg

          Sågargatan 2 B

753 17  UppsalaStyrelse 2020-2021


Birgitta Meurling (ordförande)

Lars Wollin (vice ordförande)

Sten Hedberg (skattmästare)

Gullög Nordquist (sekreterare)

Lisa Hagelin (ledamot)

Ulla Birgegård (suppleant)

Ragnar Hedlund (suppleant)


Medlemskap

 

Medlem i Uppsala Humanistiska Förbund blir man genom att betala in  årsavgiften, f n 200 kr till förbundets bankgirokonto 814 0774 med uppgift om fullständigt namn och adress på den/dem avgiften gäller.

 

För extra familjemedlem på samma adress är årsavgiften 50 kr.

 

Glöm inte att ange "ny medlem"  samt namn och postadress. gärna även e-post.

 

Du kan även betala med Swish, nr : 123 069 57 42.

Ange namn i meddelande-ruta.

 

 

Du kan också använda vår e-postadress: info@uppsalahumanforb.se

 

Dit kan du anmäla din egen e-postadress om du vill få våra utskick den vägen (och därmed minska våra kostnader för porton). Vi sprider inte adressen till övriga medlemmar.

 

UHF:s medlemsregister omfattar enbart namn och den postadress och/eller e-postadress som medlemmarna själva anmält. Registret lämnas inte ut till andra.